Tarczałowicz Edward

Tarczałowicz Edward

okręg wyborczy nr 20

Ulice: Chopina, Czarnowiejska, Karłowicza, Konarskiego, Lea, Symfoniczna, Szymanowskiego.

Komisje

Komisja ds. Polityki Senioralnej
Komisja Edukacji
Komisja Informacji
Komisja Kultury