Obrębska Alina

Alina Obrębska

okręg wyborczy nr 15

Ulice: Smoluchowskiego, Królewska, Galla, Lea, Staffa.

Komisje

Komisja ds. Polityki Senioralnej
Komisja Kultury