Friediger Tomasz

Friediger Tomasz

okręg wyborczy nr 19

Ulice : Józefitów , Konarskiego , Królewska , Lea , Plac Inwalidów , Urzędnicza

Komisje

Komisja Infrastruktury Komunalnej
Komisja Ochrony Zieleni
Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa – przewodniczący
Komisja Rewizyjna