Komisja Sportu i Rekreacji

Skład komisji:

  • Paweł Potoczek
  • Mateusz Stańczyk
  • Marcin Tabisz
  • Agnieszka Wantuch – przewodnicząca
  • Stanisław Wilk
  • Daniel Wiśniowski

Zakres działania komisji:

  1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
  2. Współpraca z klubami sportowymi jak tez z innymi podmiotami działającymi na terenie Dzielnicy V Krowodrza w obszarze sportu i rekreacji
  3. Czuwania nad realizacja zadań Dzielnicy obejmujących zakres działania Komisji
  4. Inicjowanie imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie Dzielnicy V Krowodrza