Komisja Kultury

Skład komisji:

 • Marta Burzyńska
 • Marzena Kopeć – przewodnicząca
 • Alina Obrębska
 • Natalia Schmidt-Polończyk – wiceprzewodnicząca
 • Edward Tarczałowicz

Zakres działania komisji:

 1. Inicjowanie współpracy ze środowiskami artystycznymi oraz placówkami kulturalnymi na terenie Dzielnicy V Krowodrza oraz z innymi Dzielnicami.
 2. Promocja Dzielnicy V Krowodrza między innymi poprzez organizowanie plenerowych imprez integracyjnych, zawodów sportowych, konkursów.
 3. Aktywizowanie szerokich środowisk młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów.
 4. Wszelkie niezbędne działania zmierzające do promocji kultury na terenie Dzielnicy V Krowodrza.

Na podstawie Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w związku z likwidacją Komisji Sportu i Rekreacji , zadania Komisji Sportu i Rekreacji przekazano do Komisji Kultury, Promocji, Aktywizacji Młodzieży. Dodatkowy zakres działania komisji:

 1. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi UMK oraz pozostałymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie działania Komisji
 2. Współpraca z klubami sportowymi jak tez z innymi podmiotami działającymi na terenie Dzielnicy V Krowodrza w obszarze sportu i rekreacji
 3. Czuwania nad realizacja zadań Dzielnicy obejmujących zakres działania Komisji
 4. Inicjowanie imprez sportowo- rekreacyjnych na terenie Dzielnicy V Krowodrza

 

Logo miasta Krakowa

 

Rada i Zarząd Dzielnicy V Krowodrza
pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków

Tel. (012) 636-95-95
Fax. 
(012) 636-95-95
e-mail 
rada@dzielnica5.krakow.pl

godziny przyjmowania mieszkańców:
10:00 -14:00

Herb Krowodrzy