Komisja Infrastruktury Komunalnej

Skład komisji:

  • Tomasz Friediger
  • Marcin Grega
  • Piotr Klimowicz
  • Paweł Potoczek
  • Marcin Tabisz
  • Agnieszka Wantuch
  • Stanisław Wilk
  • Marta Wodyńska – przewodnicząca

Zakres działania komisji:

  1. Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa w zakresie usług komunalnych, remontów dróg, chodników.
  2. Przygotowanie rankingu zadań (remonty dróg i chodników ) Czuwanie nad realizacją zadań.