Komisja Architektury, Budownictwa i Urbanistyki

Skład komisji:

  • Piotr Klimowicz
  • Paweł Potoczek – przewodniczący
  • Lech Mikulski
  • Marta Wodyńska
  • Maciej Żmuda

Zakres działania komisji:

  1. Współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa w zakresie mienia oraz współpraca z PINB w zakresie nadzoru budowlanego.
  2. Przygotowanie projektów, opinii dotyczących realizacji inwestycji miejskich zlokalizowanych na terenie Dzielnicy.
  3. Opiniowanie wniosków o ustalenie warunków zabudowy na terenie Dzielnicy V Krowodrza