Dzielnica V Krowodrza

Dzielnica V Krowodrza (do 24 maja 2006 Dzielnica V Łobzów) – dzielnica, jednostka pomocnicza gminy miejskiej Kraków. Nazwa pochodzi od wsi Krowodrzy, włączonej w 1910 r. do miasta. Część dawnej dzielnicy Kleparz (1954–1973), następnie wielkiej Krowodrzy (1973–1990).

Kraków Dzielnica V Lobzów

Siedziba zarządu

pl. Inwalidów 6
30-033 Kraków
Telefon: 12 636 9595

Osiedla i zwyczajowe jednostki urbanistyczne

Cichy Kącik
Czarna Wieś
Krowodrza
Łobzów
Miasteczko Studenckie AGH
Nowa Wieś

Granice dzielnicy

  • z Dzielnicą VII graniczy na odcinku – od skrzyżowania Al. Krasińskiego z Al. Marszałka Focha w kierunku zachodnim północną stroną Al. Marszałka Focha do skrzyżowania z północną stroną deptaku biegnącego wzdłuż Al. 3 Maja, jego północną stroną do skrzyżowania z ul. Piastowską, dalej na północ zachodnią stroną ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Mydlnicką, dalej na zachód północną stroną ul. Mydlnickiej do przecięcia rzeki Rudawy z przedłużeniem ul. Strzelnica,
  • z Dzielnicą VI graniczy na odcinku – od skrzyżowania rzeki Rudawy z przedłużeniem ul. Strzelnica, ul. Hamernia do ul. Odlewniczej, dalej w kierunku północnym wschodnią stroną ul. Odlewniczej do przecięcia z kolektorem kanalizacyjnym, dalej na północ osią kolektora do ul. Armii Krajowej, dalej na wschód północną stroną ulicy Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Piastowską, dalej na północ zachodnią stroną ul. Piastowskiej i zachodnią stroną ul. Głowackiego do skrzyżowania z linią kolejową Kraków – Katowice,
  • z Dzielnicą IV graniczy na odcinku – od skrzyżowania ul. Głowackiego z linią kolejową Kraków – Katowice w kierunku wschodnim północną stroną kolejowej obwodnicy towarowej do skrzyżowania z linią kolejową Kraków – Warszawa w rejonie ul. Langiewicza,
  • z Dzielnicą I graniczy na odcinku – od skrzyżowania kolejowej obwodnicy towarowej z linią kolejową Kraków – Warszawa w kierunku południowym wschodnią stroną linii kolejowej Kraków – Warszawa do skrzyżowania z ul. Kamienną, dalej wschodnią stroną ulic: Kamiennej, Al. Słowackiego, Al. Mickiewicza do skrzyżowania z Al. 3 Maja i Marszałka Piłsudskiego.

Dzielnica V Krowodrza - mapa Google