Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków
al. Kijowska 8, 30-079 Kraków
telefon kontaktowy: 12 636 70 93
www: http://sp5.krakow.pl/
Dyrektor: mgr Paweł Maślej

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka
al. Kijowska 3, 30-079 Kraków
telefon kontaktowy: 12 633 37 11, 660 637 501
www: https://sp12krakow.edupage.org/
Dyrektorka: mgr Magdalena Mazur

 

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Króla Stefana Batorego
ul. Stanisława Konarskiego 2, 30-049 Kraków
telefon kontaktowy: 12 633 13 83, 12 633 02 47
www: https://sp33.krakow.pl/
Dyrektorka: mgr Iwona Kapołka

 

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza
ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków
telefon kontaktowy: 12 633 62 24
www: https://sp36.pl/
Dyrektor: mgr Ryszard Sikora

 

Szkoła Podstawowa nr 106 im. Artura Grottgera
ul. Litewska 34, 30-014 Kraków
telefon kontaktowy: 12 633 59 12
www: http://sp106-krakow.pl/
Dyrektorka: mgr Joanna Konieczna – Sierak

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
[Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku]
ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków
telefon kontaktowy: 12 633 04 58
www: https://sp34.pl
Dyrektorka: mgr Paulina Serednicka

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 4
ul. Zakątek 2, 30-076 Kraków
telefon kontaktowy: 12 422 57 12
www: http://zss4krakow.pl/
Dyrektorka: mgr Iwona Pasznicka-Longa