Planowane poszerzenie strefy płatnego parkowania – konsultacje społeczne

Zarząd Transportu Publicznego od 1 kwietnia 2020 r. do 1 czerwca 2021 r. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Zarząd Transportu Publicznego podjął decyzję o zawieszeniu do odwołania dalszych działań konsultacyjnych.

Więcej informacji na stronie https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/planowane-poszerzenie-strefy-platnego-parkowania-konsultacje-spoleczne/