"Małe granty" - oferta na działania stowarzyszeń i fundacji dla Mieszkańców Krowodrzy

Małe granty

Oferta na działania stowarzyszeń i fundacji dla Mieszkańców Krowodrzy.

Zapraszamy Stowarzyszenia i Fundacje do składania oferty na działania na rzecz Krowodrzan. Zadanie ze środków wydzielonych Rady i Zarządu Dzielnicy V.

Szczegóły: https://www.bip.krakow.pl/?news_id=142455

Prosimy pamiętać o składaniu oferty papierowej we właściwym wydziale Urzędu Miasta Krakowa i równoczesne przesłanie stosownego formularza drogą elektroniczną w wyznaczonym terminie.