infografika

Dyżury konsultacyjne jednostek weryfikujących

Poniżej prezentujemy harmonogram tematycznych dyżurów poszczególnych jednostek weryfikujących projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Dyżurujący eksperci będą dostępni w wybrane dni do godziny 18:00.

Zachęcamy do kontaktu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, to okazja do tego, aby porozmawiać o swoich pomysłach, uzyskać dodatkowe informacje albo doprecyzować swoje propozycje.

Dyżury będą odbywać się w blokach tematycznych w następujących dniach:

 1. 10 maja 2021 r.
  Edukacyjno-sportowe BO
  Infrastrukturalne BO
 1. 11 maja 2021 r.
  Kulturalne BO
  Społeczne BO
 1. 12 maja 2021 r.
  Ekologiczno-zielone BO

 

Szczegółowy wykaz jednostek dyżurujących wraz z danymi kontaktowymi