Badania naukowe Uniwersytetu Rolniczego

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przeprowadza badanie ankietowe dotyczące odwiedzania terenów zielonych przez mieszkańców Krakowa.

 Przejdź do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCzLgDO1AUXQVM7c0-oS7kyRshw5ZsjSKtUGC1c5yHnD9prg/viewform